top of page
Sign the Lease

AVÍS LEGAL, CONDICIONS D'US I POLITICA DE PRIVACITAT.

 

 

Avís legal i condicions d’ús del lloc web www.metrequadratimmobles.com

 

Informació general de la pàgina web.

D’acord amb el deure d’informació exigit en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es detallen a continuació les dades d’informació general del lloc web:

 

El lloc web i el seu contingut són propietat de:

 

CARLES MARTINEZ PONS a partir d’ara com a Metre Quadrat Immobles

38.108.681-g

Carrer D’Isidre Margenat 19 3-2 Sant Cugat del Vallés 08195

info@metrequadratimmobles.com

 

Es poden posar en contacte amb nosaltres al domicili ressenyat, trucant al telèfon 629407648 (de dilluns a divendres, en horari 09.30 a 13.30 i de 15.00 a 18.30) o enviant un correu electrònic.

 

Termes i condicions d’ús

 

L’accés i utilització d’aquest lloc web atribueix al visitant la condició d’usuari. Això suposa que l’usuari accepta les condicions d’ús vigents en cada moment i es compromet a fer un ús adequat dels continguts del lloc web i a observar i complir rigorosament quant es disposi en aquest avís i en les normes que siguin d’aplicació.

 

Així mateix l’usuari es compromet a:

1) Subministrar informació veraç sobre les dades de registre i a mantenir-les actualitzades;

2) No difondre continguts contraris a la llei o a la dignitat de la persona; que siguin discriminatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social; o que, de qualsevol manera, siguin contraris a la llei i a l’ordre públic;

3) Qualssevol altres que, segons el parer de l’administrador de la web, siguin inadequats per a la seva publicació.

Metre Quadrat Immobles es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri convenients, afegint, canviant o eliminant continguts o serveis prestats a través del lloc web; així com el de retirar qualsevol aportació o comentari que contravingui les regles descrites anteriorment.

Metre Quadrat Immobles no es farà responsable en cap cas de les opinions abocades per l’usuari a través de les eines de participació ofertes pel lloc web o les xarxes socials pertinents.

El lloc web requereix que l’usuari s’inscrigui, registri dades personals o ompli formularis de contacte.

El lloc web ofereix espais per a rebre i respondre comentaris o un altre sistema per a la interacció dels usuaris.

L’accés al lloc web és lliure i gratuït per a l’usuari en la seva totalitat, continguts, etc.

 

L’usuari declara, sota la seva responsabilitat, ser major d’edat i disposar de la capacitat suficient per vincular-se a les presents condicions.

El lloc web ofereix la subscripció a la newsletter, acceptant amb aquesta l’introducció de les dades de caràcter personal sol·licitades i les preferències de contingut del que vulgui esser informat, en aquest moment doncs accepta la recepció de material informatiu, publicitari i altres relacionat amb la empresa Metre Quadrat Immobles i els seus productes i serveis. En cas de voler reiterar aquestes dades i anul·lar la seva subscripció ho pot efectuar mitjançant els mitjans facilitats.

Política de privacitat i protecció de dades

En compliment del que disposa el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, Metre Quadrat Immobles, com a responsable del lloc web, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran objecte de tractament que s’hagi registrat entre les activitats de tractament de Metre Quadrat Immobles, d’acord amb el que preveu l’article 30 del RGPD.

Metre Quadrat Immobles, a través dels formularis que posa a disposició de l’usuari, pot recopilar la informació personal que es detallarà a continuació amb la finalitat d’adequar les nostres ofertes comercials a les seves peticions per poder oferir un servei més personalitzat i eficaç: nom i cognoms, correu electrònic, número de telèfon, preferències de busqueda.

L’usuari proporciona la informació sol·licitada voluntàriament. La negativa a subministrar té, com a única conseqüència per a l’usuari, no rebre informació ajustada a les seves preferències ni els serveis que ofereix el lloc web.

En marcar la casella corresponent, l’usuari accepta expressament i de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractades per Metre Quadrat Immobles  i els seus col·laboradors interns amb els següents fins:

– Oferir-li la millor experiència de (navegació, compra, etc.)

– Gestió del compte a Metre Quadrat Immobles

– Contactar amb l’usuari en cas que es produeixi qualsevol incidencia en el servei contractat.

– Atendre les consultes de l’usuari.

– Enviar a l’usuari comunicacions comercials sobre els serveis que ofereix Metre Quadrat Immobles.

Metre Quadrat Immobles, és responsable del fitxer i del tractament de les dades de caràcter personal, i està obligada a guardar secret professional respecte de tots ells així com a guardar-los, obligacions que subsisteixen fins i tot després de finalitzar les relacions de l’usuari amb Metre Quadrat Immobles.

Metre Quadrat Immobles, garanteix en tot moment l’usuari l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, cancel·lació, portabilitat i oposició sobre les dades personals dirigint-se per escrit a Metre Quadrat Immobles – Carrer D’Isidre Margenat 19 3-2 de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) o a través de l’adreça de correu electrònic info@metrequadratimmobles.com

A la pràctica dels serveis que prestem, fem ús de l’eina web, gmail, o altres (eines de correus, hosting i proveïdors), pertanyent a la companyia WIX.

Política d’enllaços

El lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web amb polítiques de privacitat diferents a la d’aquest Metre Quadrat Immobles no es fa responsable del contingut o pràctiques dels llocs enllaçats i es recomana a l’usuari la lectura detallada de la política de privacitat de qualsevol lloc web al que accedeixi des d’aquest.

Tractament de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Carles Martinez Pons – Metre Quadrat Immobles

CIF: 38.108.681-G

Adreça postal: Carrer D’Isidre Margenat 19 3-2 08195 Sant Cugat del Vallés – Barcelona

Telèfon: +34 629407648

Correu electrònic: info@metrequadratimmobles.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En Metre Quadrat Immobles tractem la informació que ens faciliten les persones interessades mitjançant la nostra pàgina web amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin, facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès sobre els nostres actius immobiliaris per a la seva venda compra i / o arrendament.

Per tal de poder oferir-li productes i serveis d’acord amb els seus interessos i millorar la seva experiència d’usuari, elaborarem un “perfil comercial”, d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades, la informació es tracta de manera manual, en base a aquest perfil.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i es cregui que és el temps correcte d’ús d’aquestes per la busqueda o oferiment d’un immoble.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és la sol·licitud cursada pel propi interessat a través de la nostra pàgina web.

L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li demana.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran dins l’empresa Metre Quadrat Immobles i els nostres col·laboradors directes si el servei sol·licitat ho demana explicitament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Metre Quadrat Immobles estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits .

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Metre Quadrat Immobles deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en Metre Quadrat Immobles procedeixen, entre altres, de la informació que els mateixos interessats han facilitat mitjançant la nostra pàgina web, telefonicament, via xarxes socials, portals immobiliaris, correu electrònic o personalment.

Les categories de dades que es tracten són:

 

nom i cognoms
E-mail
mòbil
No es tracten dades especialment protegides

bottom of page